Maskinavdelningen underhåller och renoverar lok och vagnar. Det mesta arbetet utförs i Faringe lokstall.


<bild>

Ångloket SRJ 3 Rimbo har nu anlänt till Faringe från Järnvägsmuseum i Gävle.
Loket är byggt 1884 av Nohab och har axelföljd 1B. Tillverknr 195.

Renoveringen av SRJ 28 Stortysken har startat med att gaveln på sotskåpet tagits ned och alla tuber tagits ur pannan. Rundpannan håller på att rengöras invändigt för inspektion av plåtar och stag.

Nymålad

Långsshyttan är nu klar för att tas i drift för 2017:s trafiksäsong. Thor och NÖJ 16 Thor är nu klar för att tas i drift
för trafiksäsongen 2017.
Co71 - arbete med fönster

Personvagn SRJ Co 71 får nu en
inre uppsnyggning, Bla. dess målning var sliten efter många år i trafik.

På bilden sker översyn av fönster.

Åter till maskinavdelningen

Underkategorier

Ångloket NÖJ 16 renoveras nu.

Loket SRJ 55 renoveras nu.

Rälsbussläp 2109 under reparation