Maskinavdelningen underhåller och renoverar lok och vagnar. Det mesta arbetet utförs i Faringe lokstall.


SRJ 3 Rimbo

Ångloket SRJ 3 Rimbo har  anlänt till Faringe från Järnvägsmuseum i Gävle.
Loket är byggt 1884 av Nohab och har axelföljd 1B. Tillverkn nr 195.

Renoveringen av SRJ 28 Stortysken har startat med att gaveln på sotskåpet tagits ned och alla tuber tagits ur pannan. Rundpannan håller på att rengöras invändigt för inspektion av plåtar och stag. Sedan bilden togs har arbetet kommit så långt att rundpannan frilagts.

Personvagn SRJ Co 22

Personvagn SRJ Co 22. Vagnen har fått ny takduk och ramverk och boggier har renoverats. Nu arbetar vi med korgens utsida och fönster.

Nymålad

Långshyttan är nu klar för att tas i drift för 2018:s trafiksäsong och även redo för Tomtetåget 2 december. Thor och NÖJ 16 Thor görs klar för att tas i drift för trafiksäsongen 2018.
Co71 - arbete med fönster

Personvagn SRJ Co 71 får nu en
inre uppsnyggning, Bla. dess målning var sliten efter många år i trafik.

På bilden sker översyn av fönster.

Åter till maskinavdelningen

Underkategorier

Ångloket NÖJ 16 renoveras nu.

Loket SRJ 55 renoveras nu. Arbetet fokuseras just nu på hytterna.

Rälsbussläp 2109 under reparation