Två kvällsturer med ånglok till Bärby station. Under uppehållet sker guidad visning i delar av det idag 141 år gamla stationshuset.

Information om avgångstider kommer att annonseras här.