Bli medlem

Det bästa sättet att stödja Lennakatten och arbetet bakom järnvägen är att bli medlem i vår förening, Museiföreningen Stockholm-Roslagens Järnvägar. Som medlem åker du gratis på alla tåg i vår ordinarie trafik och får föreningens tidskrift Roslagsexpressen fyra gånger per år.

Medlemsavgiften betalas in på bankgiro 185-5907. Uppge “medlemsavgift” samt namn, adress, telefonnummer och födelseår. Räkna med att du får medlemskortet efter ca 14 dagar. Om du åka tidigare kan du betala medlemsavgiften i Uppsala eller Marielund och få ditt medlemskort på en gång. Om du betalar nu så gäller medlemskap även för 2022.

Huvudmedlemskap 375 kr

Familjemedlem 200 kr (på samma adress som huvudmedlem, erhåller ej tidningen Roslagsexpressen)

Ungdomsmedlem 210 kr (upp till 20 år)


Bli aktiv

Vill du hjälpa oss bevara en bit av Roslagens järnvägshistoria är du varmt välkommen att bli aktiv medlem! Utan våra över 230 aktiva skulle tågen stanna. Allt arbete på järnvägen sker utan ekonomisk ersättning, men istället blir du med i ett trevligt sällskap och får en rolig sysselsättning och erfarenheter för livet. Kontakta vår personalchef på personal@srjmf.se för mer information.