Kategorier
Föreningsinformation

Årsmöte 2022

Medlemmar i Museiföreningen Stockholm-Roslagens Järnvägar kallas härmed till årsmöte. Tid: Lördag 26 mars 2022, kl 14.30Plats: IOGT-NTO Godtemplargård, Framtidsvägen 9 Gunsta Före årsmöteshandlingarna blir det ett antal programpunkter som börjar 11.30. Dessa annonseras på denna sida senare samt i Roslagsexpressen 1/2022. Ev. motioner till årsmötet ska vara föreningen tillhanda senast 31 januari 2022 via brev…