Faringe 2018-01-06

Pågående arbeten med ångpannan

Nu är alla takstag uttagna, det var 99 stycken.

Urtagning av takstag
Nedslipning av stagbultsändar
Gasskärning av takstag inne i pannan
Gasskärning av stagbultar inne i pannan