Our departments

Banavdelningen

Maskinavdelningen

Signalavdelningen

Trafikavdelningen

Fastighetsavdelningen

Marknadsavdelningen

Museiföreningens organisation och verksamhet presenteras nu på en egen hemsida: http://www.srjmf.se, den kommer att arbetas in i denna hemsida.

Lennakatten och Uppsala-Lenna Jernväg drivs av

Museiföreningen Stockholm-Roslagens Järnvägar (SRJmf)
Stationsgatan 11
753 40 Uppsala
Telefon 018-13 05 00

Museiföreningen Stockholm-Roslagens Järnvägars stadgar finns här - länk.

Jourlista

Jourlista som pdf-fil för utskrift

Tillfälliga länkar för personal

Aktivportalen

Turbokningen

Föreningsmailen

Bildgallerier

Mailadress till turfördelaren: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.