• Ba slider
  • Ba slider
  • Ba slider
  • Ba slider

Besök oss på Instagram

Museiföreningen Stockholm-Roslagens Järnvägar ansvarar för underhållet av järnväganläggningen och innehar säkerhetstillstånd som infrastrukturförvaltare från Transportstyrelsen. Banavdelningen utgör en del i den organisation som finns för underhåll och förvaltning av järnvägen och ansvarar för spår och banunderbyggnad.

 

Utöver de museala mål som föreningen har finns för banavdelningen ett överordnat mål att säkerställa trafiksäkerheten. För detta har föreningen ett säkerhetsstyrningssystem för att systematiskt och strukturerat fånga upp risker, värdera och hantera dem.

Allt arbete hos oss inom banavdelningen sker ideellt och innefattar så väl administrativa uppgifter, arbetsplanering, arbetsledning och en hel del praktiskt arbete ute i spåret. Till skillnad mot museitrafiken så sker arbetet under hela året. En del som är aktiva inom banan är också aktiva i museitrafiken men det finns också medlemmar som enbart arbetar med banunderhåll.

Välkommen du också i vårt fantastiska gäng med en god sammanhållning och kamratanda och där vi gör stora saker med små medel.

 

Dokument

  

 

 Kershaw  
Ballastplog  

PLB013p, 1956

 

 

   
 
 NNu  

 

Stoppmaskin BL09

Stoppmaskin BL09 upplastad för transport

 

Plasser & Teuer - Beaver 700