SRJ Co 22 - personvagnen har fått ny plåt på ena långsidan, den andra skall också få det. Vagnens interiör får nya ytskikt och utsidan får tillbaka den kulör den hade 1949.

C0 22 första vagnssidan färdig med nya plåtar  
Co 22 Nya plåtar och grundmålad, nu fortsätter arbetet med andra sidan
Andra sidan