https://www.lennakatten.se/sv/museiforeningen/maskinavdelningen/20-blj-5-thor

Renoveringen av SRJ 28 Stortysken har startat med att gaveln på sotskåpet tagits ned och alla tuber tagits ur pannan. Rundpannan håller på att rengöras invändigt för inspektion av plåtar och stag. Sedan bilden togs har arbetet kommit så långt att rundpannan frilagts, alla stagbultar tagits ut och pannan har inspekterats.

Personvagn SRJ Co 22

Personvagn SRJ Co 22. Vagnen har fått ny takduk och ramverk och boggier har renoverats. Nu arbetar vi med korgens utsida och fönster. Ytterplåten på vagnens sidor byts ut till ny, nu är ena sidan bytt.

Nymålad

Långshyttan är redo att tas i drift för 2018:s trafiksäsong.
Nu underhållsmålas vattentankarnas insidor för att bättre stå emot rostangrepp. BLJ 5 Thor

Thor görs klar inför trafiksäsongen 2019.
Lokets lager och rörelse renoveras över vintern. Bilden visar storlagren, den vänstra lagerhalvan skall få ny lagermetall.

Länk till mer bilder

SRJ 3 Rimbo

Ångloket SRJ 3 Rimbo har  anlänt till Faringe från Järnvägsmuseum i Gävle.
Loket är byggt 1884 av Nohab och har axelföljd 1B. Tillverkn nr 195.

SRJ 55 byggs om från ellok till diesel-elektriskt lok.
Just nu sker renovering av hytterna.

Genomförda arbeten

  • Boggierevision
  • Rostsanering och målning av korg
  • Borttagning av utrustning för kontaktledningsdriften
  • Montering av generator 1
  • Montering av dieselmotor med kringutrustning

Projektet kommer att presenteras mer utförligt.

Åter till maskinavdelningen