Maskinavdelningen underhåller och renoverar lok och vagnar. Det mesta arbetet utförs i Faringe lokstall.