Signalavdelningen bygger, utökar och underhåller signaler, ställverk, telefoni  och vägsignal-anläggningar längs museibanan.

Presentation av signalavdelningen