Första stationen efter Uppsala i riktning mot Faringe är Bärby. Sta-
tionen ligger idylliskt på landet och är den enda längs järnvägen som
har en så kallad semafor. I Bärby finns också fina cykelvägar, bland
annat en till Uppsala.