Kategorier
Föreningsinformation

Årsmöte 2022

Medlemmar i Museiföreningen Stockholm-Roslagens Järnvägar kallas härmed till årsmöte.

Tid: Lördag 26 mars 2022, kl 14.30
Plats: IOGT-NTO Godtemplargård, Framtidsvägen 9 Gunsta

Före årsmöteshandlingarna blir det ett antal programpunkter som börjar 11.30. Dessa annonseras på denna sida senare samt i Roslagsexpressen 1/2022.

Ev. motioner till årsmötet ska vara föreningen tillhanda senast 31 januari 2022 via brev sänt till adress Stationsgatan 11, 753 40 Uppsala.

Handlingar till årsmötet såsom dagordning, styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse mm, publiceras på denna sida från den 7 mars 2022 eller kan skickas till de medlemmar som så önskar efter nyss nämnda datum. Handlingarna finns även tillgängliga på ”dokumentbordet” den aktuella årsmötesdagen. Ev. motioner och/eller frågor som väckts av styrelsen kommer också finnas på denna sida med styrelsens och/eller ULJ-funktionärers kommentarer från och med 7 mars 2022.

Hjärtligt välkomna till Gunsta och museiföreningens årsmöte!

Styrelsen för Museiföreningen Stockholm-Roslagens Järnvägar