Hitta till oss

Nedan hittar du adresser och information om hur du tar dig till samtliga stationer och hållplatser längs Lennakattens sträckning.

Uppsala Östra stationSpår 9 och 10 på Uppsala Centralstation.
Adress: Stationsgatan 11, Uppsala
Parkering: Centralgaraget (ca 100 m bort)
Kollektivtrafik: Uppsala Centralstation. Bussar och tåg.
Hållplats Vaksala torg (ca 600 m bort). Bussar
Fyrislunds hållplatsVid McDonald’s Fyrislund, nära Fålhagsleden.
Kollektivtrafik: Hållplats Mistelgatan södra. UL linje 6.
Hållplats Axel Johanssons gata (ca 500 m bort). UL linje 1 och 7.
Årsta hållplatsVid korsningen Fålhagsleden/Jordgubbsgatan.
Kollektivtrafik: Hållplats Jordgubbsgatan. UL linje 6 och 30.
Skölsta hållplatsVid Stamvägen i södra Skölsta.
Kollektivtrafik: Hållplats Skölsta station. UL linje 119.
Bärby stationVid väg 282.
Adress: Funbo-Bärby 15, Uppsala
Parkering: Mycket begränsat antal på stationen.
Kollektivtrafik: Hållplats Bärby station. UL linje 809 och 810.
Gunsta hållplatsVid korsningen Gunsta villaväg/Dymlingsvägen
Kollektivtrafik: Hållplats Gunsta (ca 400 m bort). UL linje 809 och 810.
Marielunds stationLängs vägen genom Marielund.
Adress: Marielund 118, Uppsala
Parkering: Begränsat antal intill stationen.
Lövstahagens hållplatsLängs vägen genom Marielund.
Kollektivtrafik: Hållplats Breidagård (ca 1,3 km bort). UL linje 809 och 810.
Selknä hållplatsCa 100 meter nedför avtagsvägen i Selknä från väg 282.
Kollektivtrafik: Hållplats Selknä (ca 200 m bort). UL linje 809 och 810.
Löts hållplatsI östra delen av Lännalöt.
Kollektivtrafik: Hållplats Lännalöt (ca 400 m bort). UL linje 809.
Länna stationVid Länna bruksväg och Länna bruk. Gångväg leder från bruksområdet till stationen.
Kollektivtrafik: Hållplats Bruksgatan (ca 300 m bort). UL linje 809.
Almunge stationLängs Almungevägen/väg 282
Adress: Almungevägen 214, Almunge
Parkering: Begränsat antal på stationen
Kollektivtrafik: Hållplats Almunge station. UL linje 809.
Moga hållplatsStig leder till hållplatsen vid Asprotsvägens slut.
Faringe stationVid vändslingan i Näsby, ca 200 m sydväst om varuhuset Thun’s.
Adress: Näsby 58, Almunge
Parkering: Stor parkering finns nära stationen
Kollektivtrafik: Hållplats Faringe station (ca 200 meter bort). UL linje 147.
Fjällnora (busshållplats)Vid parkeringen till Fjällnora friluftsområde.
Adress: Fjällnora 35, Uppsala
Parkering: Stor parkering finns vid friluftsområdet.
Kollektivtrafik: Hållplats Fjällnora friluftsgård. UL linje 810.