Kontakt

Museiföreningen Stockholm-Roslagens Järnvägar
Upsala-Lenna Jernväg
Lennakatten

Uppsala Östra station
Adress: Stationsgatan 11
754 30 Uppsala

Telefon: 018-13 05 00
Epost: info@srjmf.se

För brådskande ärenden, ring ULJ Tågledare: 070-669 70 80

Kontaktuppgifter SRJmf och Järnvägsförvaltningen Upsala-Lenna Jernväg


Ordförande
Johan Vinberg, 070-820 76 07
johan.mg.vinberg@gmail.com

Vice ordförande
Jan-Olof Persson, 070-544 13 90
j-o.persson@telia.com

Trafik
Rasmus Georgii-Hemming, 076-767 61 58
rasmusgh@live.se

Chartertåg/bokningar
Ruth McKie, 018-25 75 71
bokning@srjmf.se

Personal
Björn Magnusson, 070-277 74 24
personal@srjmf.se

Bana
Christian Jerrestål, 070-748 39 91
christian.jerrestal@srjmf.se

Signal
Anders Vårdenius Lindqvist, 073-610 60 92
anders.wardenius@gmail.com

Maskin
Henrik Johansson, 070-059 25 92
srj28_henke@hotmail.com
– Ånglok
Henrik Johansson, se ovan
– Vagnar
Thomas Lindström, 018-42 99 67
lindstrom@srjmf.se
– Dieselfordon
Robin Högberg, 073-931 60 41
robin.hogberg@srjmf.se
– Rälsbussar
Daniel Myrberg, 070-928 94 84
myrberg@hotmail.com