Biljettköp
Följande alternativ finns:       
  • På Lennakattens station i Uppsala (stationshuset vid spår 10 på Uppsala C) trafikdagar.
    Här kan du betala kontant eller med kort.
  • Ombort på tåget. Ombort på tåget kan du betala kontant eller med Swish.
Förköp av biljetter hos sj.se och Resrobot kan förnärvarande inte göras.
Biljettpris för ordinariebiljett 2020
   Biljettpris för rabattbiljett 2020
Prisgrupp  Enkel biljett ToR biljett   Prisgrupp Enkel biljett ToR biljett 
  Halv Hel Halv Hel    Halv  Hel  Halv  Hel
 1   40:-  80:- 60:- 120:-    1  30:-  70:-  40:-  100:-
 2   50:- 100:- 80:- 160:-    2  40:-  90:-  60:-  140:-
 3   55:- 110:- 90:- 180:-    3  45:-  100:-  70:-  160:-
 4   65:- 130:- 110:- 220:-    4  55:-  120:-  90:-  200:-
 Heldagsbiljett    135:- 270:-    Heldagsbiljett     115:-  250:-
 
Prisgrupper
   km  Uppsala Östra, Fyrislund, Årsta, Skölsta  Bärby, Gunsta, Funbo, Marielund, Lövstahagen
 Selknä, Fjällnora, Löt, Lenna, Almunge  Moga, Faringe
 
Uppsala Ö  0  1  2  3  4  
Fyrislund  2  1  2  3  4  
Årsta  4  1  2  3  4  
Skölsta  6  1  2  3  4  
Bärby  11  2  1  1  2  
Gunsta  12  2  1  1  2  
Funbo  13  2  1  1  2  
Marielund  15  2  1  1  2  
Lövstahagen  16  2  1  1  2  
Selknä  17  3  1  1  1  
Fjällnora  X  3  1  1  1  
Löt  19  3  1  1  1  
Lenna  21  3  1  1  1  
Almunge  
 26  3  1  1  1  
Moga  29  4  2  1  1  
Faringe  33  4  2  1  1  
             
             
 
 
  Förklaringar            
Rabatt erhålles om du är medlem i "UNT+"- och ges för maximalt två biljetter per medlemskap. Ha mobilen med UNT:s SMS-meddelande redo när du betalar i kassan.
* Heldagsbiljett Gäller för obegränsat antal resor i reguljär trafik på hela banan inklusive anslutande bussar, under en dag.
* Medlemskap Gäller för obegränsat antal resor i reguljär trafik på hela banan inklusive anslutande bussar, under hela trafiksäsongen.
Halva priset för barn 7-15 år
 
 Medlemskap
 
Vuxen 375:-
 
Ungdom 200:-
 
Familjemedlem 210:-

Kortbetalning är endast möjlig i stationshuset i Uppsala och i Marielunds Järnvägscafé
 

 
   Vi tar idag emot betalning med Swish i Uppsala
123 488 05 30
    I vårt stationshus i Uppsala finns presentbiljetter att köpa, om du vill ge en vän en resa på järnvägen.
Hundar får medföras ombord   Barnvagnar åker i resgodsvagnen  Cyklar åker i resgodsvagnen