Museiföreningen firar 50-årsjubileum

Aktiviteter i anslutning till järnvägen Söndagen den 9 september
 -  AHK Uppsalasektion har veteranbilsträff i Marielund mellan 11.00 och 16.00
 -  Veteranbrandbil visas i Marielund mellan 11.00 och 16.00.
- Militärhistoriker bjuder in till aktiviteter i Marielunds stationsträdgård mellan 12.00 och 15.00 - K.ALK har försäljning av konsthantverk i Almunge Stationshuscafé mellan kl 11.00 till 16.00
-  Bussanslutning till och från Torslunds traktormuseum i Almunge
  Bussen avgår från Almunge station:
 kl 11.20 (åter kl 12.15), kl 12.30 (åter 13.40) och kl 15.00 (åter 16.00)

Näringsställen utmed banan
* Marielunds Jernvägscafé
* Lenna Bruks restaurang
* Augusts värdshus i Almunge
* K.ALK säljer kaffe, te med fikabröd i Almunge station
' Försäljning av lunchpåse i Farnge (juice, smörgås och frukt).

Grafisk tidtabell - länk

För tågsammansättningar, se under tidtabellen nedan och i den grafiska tidtabellen
Godstågen, de i 14x-serien kommer att växla på driftbangåsrden på uppsala Ö mellan kl 15.45 och 17.45. De medför ej passagerare, men går bra att fotografera
.

Tidtabell

Y

Å

D

D

Å

Y

Å

D

D

Y

Å

Å

D

D

Uppsala Ö

9.50

10.12

11.18

12.10

12.35

13.48

14.36

15.43

16.55

17.22

18.40

Fyrislund

x

|

p

x

|

p

x

x

|

17.20

|

x

Årsta

x

|

p

x

|

p

x

x

|

p

|

x

Skölsta

x

|

x

x

|

x

x

x

|

x

|

x

Bärby ank

x

|

x

x

|

x

x

16.03

|

x

|

x

Bärby

10.08

|

11.38

12.30

|

14.10

14.58

16.08

|

17.40

|

19.00

Gunsta

x

|

x

x

|

x

x

x

|

x

|

x

Marielund ank

10.15

10.40

11.45

12.38

13.03

14.18

15.06

16.16

17.22

17.49

18.10

19.08

Marielund

10.25

10.50

11.55

12.41

13.25

14.28

15.18

16.25

17.25

18.12

<<--

19.12

Lövstahagen

10.27

p

p

x

x

x

x

x

|

x

x

Selknä

x

x

x

x

x

x

x

|

x

x

Löt

x

x

x

x

x

x

x

|

x

x

Lenna ank

11.02

x

12.52

x

x

15.32

x

x

x

x

Lenna

11.02

12.10

12.57

13.38

14.41

15.40

16.36

17.36

18.26

19.23

Almunge ank

11.14

12.23

13.07

13.50

14.54

15.52

16.47

17.47

18.39

19.34

Almunge

11.14

12.25

13.52

14.54

16.06

16.57

17.47

18.39

19.34

Moga

x

x

x

x

x

x

|

x

x

Faringe ank

11.30

12.42

14.07

15.09

16.21

17.12

18.03

18.55

19.50

Å

D

Y

Å

Å

D

D

Y

Å

Å

D

D

Faringe

8.30

9.25

10.23

12.03

13.30

15.12

15.45

16.38

Moga

x

x

x

x

x

x

|

x

Almunge ank

8.45

9.40

10.40

12.18

13.45

x

16.00

16.53

Almunge

8.48

9.43

10.44

12.28

13.22

13.57

15.27

16.00

16.53

Lenna ank

x

x

10.57

12.39

13.33

x

x

x

x

Lenna

8.59

9.55

11.05

12.55

13.45

14.10

15.38

16.11

17.05

Löt

x

x

x

x

x

x

x

|

x

Selknä

x

x

x

x

x

x

x

|

x

Lövstahagen

x

x

10.35

x

x

x

x

x

|

x

Marielund ank

9.10

10.08

10.37

11.20

13.08

13.58

14.25

15.50

16.22

17.18

Marielund

9.18

10.20

10.42

11.25

12.43

13.10

14.00

14.42

15.58

16.25

17.52

Gunsta

x

|

x

x

|

x

x

x

x

|

x

Bärby ank

x

10.28

10.50

11.33

12.51

13.18

14.07

14.52

x

|

18.00

Bärby

9.25

10.35

10.55

11.40

12.58

13.21

14.13

15.02

16.06

|

18.05

Skölsta

x

|

x

x

|

x

x

x

x

|

x

Årsta

x

|

x

x

|

x

x

x

x

|

x

Fyrislund

x

|

x

x

|

x

x

x

x

|

x

Uppsala Ö ank

9.45

10.53

11.15

12.05

13.09

13.43

14.33

15.27

16.30

16.50

18.25

 

Å

ångtåg

p

stannar vid behov för påstigande

ank

ankomsttid

D

dieseltåg

x

stannar vid behov för av- och påstigande

<<--

anslutning

Y

rälsbuss

|

stannar inte

Tågsammansättningar

14x - Z4 med godsvagnar, tankvagn
15x - Tp + DFo 735 + Co 115 + Co 89
16x - Z6 + Co 26 + C 22 + F 159
17x - BLJ5 + F231 + NoC 198 + Co 33 + Co 70 + Co 71
18x - BLJ4 + C14 + C 4 + C 9 + C 11 + F 80
19x - Y-tåg
vut 1 - tsä från 142
vut 2 - tsä från 155

150 medför tågsätt till 161
155 medför tågsätt från 142 (vut 1).