Medlemmar i Museiföreningen Stockholm-Roslagens Järnvägar kallas härmed till
 

Årsmöte
 

Lördag 30 mars 2019, kl 14.30
 

Svenska Kyrkans Frösundagården intill Frösunda kyrka, 186 95 Vallentuna
 

 

 

Program årsmötesdagen:
 

11.30 Samling med kaffe/te/dricka med smörgås i Frösundagården.

 

12.15 Presentation av Roslagsbanans nya motorvagnar och andra nyheter vid banan

 

12.50 Promenad till Frösunda Järnvägsstation (ca 400 m norr om Frösundagården)

 

13.00 Frösunda Hembygdsföreningen visar och berättar om deras arbete med att renovera och återställa
Frösunda stationshus till 1885 års originalutseende.

 

14.15 Eftermiddagsfika med kaffebröd i Frösundagården

 

14.30 ÅRSMÖTESFÖRHANDLINGAR

 

Ca 16.00 Årsmötesdagen avslutas.

 

Priser: Heldag (kaffe/te & ost/skinksmörgås och eftermiddagsfika): 125 kr

Endast eftermiddagsfika 55 kr

 

Buss kl 10.20 från Uppsala Östra (Stationsgatan 11) till Frösunda. Även buss tillbaka till Uppsala efter årsmötet. Pris: 50 kr i vardera riktningen.

 

Tåg från Stockholms Östra (mot Kårsta) kl 10.45 (framme i Frösunda kl 11.27)

Tåg från Frösunda (mot Stockholms Östra) kl 15.53 alternativt 16.53.

 

Anmälan till årsmötet görs med att sätta in något av två ovan angivna belopp på föreningens bankgiro 185–5907. Skriv i er anmälan om det önskas vegetariskt smörgås.
 

Ni som enbart vill delta på själva årsmötet, men inte vill ha lunch eller fika behöver inte föranmäla er.

 

Handlingar till årsmötet såsom dagordning, styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse mm, finns på föreningens www.lennakatten.se från den 7 mars 2017 eller kan skickas till de medlemmar som så önskar efter nyss nämnda datum.

 

Handlingarna finns även tillgängliga på ”dokumentbordet” den aktuella årsmötesdagen.

 

Ev motioner kommer finnas på ovan nämnda hemsida med styrelsens och/eller ULJ-funktionärers kommentarer från och med 7 mars.

 

Hjärtligt välkomna till Frösunda och museiföreningens årsmöte!

 

Styrelsen för
 

Museiföreningen Stockholm-Roslagens Järnvägar

Dagordning - länk till pdfdokument

Verksamhetsberättelse - länk till pdfdokument

Ekonomisk berättelse - länk till pdfdokument

Stadgar - länk till pdfdokument