• Ba slider
  • Ba slider
  • Ba slider
  • Ba slider

Besök oss på Instagram

 

Medlemmar i Museiföreningen Stockholm-Roslagens Järnvägar kallas härmed till årsmöte

Tid: lördag 3 juli 2021, kl 15.45 

Plats: Almunge station, i första hand utomhus men vid dåligt väder kan det även hållas inomhus i caféet i stationshuset.

Resande till årsmötet kan resa med tåg 93 på Lennakatten som avgår från Uppsala Östra 13:55 och ankommer till Almunge 15:26. Återresan kan göras med tåg 94 som avgår från Almunge 17:30 och ankommer Uppsala Östra 18:25. Grön tidtabell gäller under dagen. Det finns även ett begränsat antal parkeringsplatser vid stationen om man kommer med bil.

Välkomna!

Styrelsen för Museiföreningen Stockholm-Roslagens Järnvägar

Dagordning för årsmötet 2021 - länk till pdf-dokument

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020 - länk till pdf-dokument

Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2020 - länk till pdf-dokument

Förenklat årsbokslut för räkenskapsåret 2020 - länk till pdf-dokument

Förslag textkomplettering

Stadgar för SRJmf - länk till pdf-dokument


Foto från årsmötet 2020: Lars Granström