Följande information gällde 2020. Instruktioner för 2021 håller på att tas fram.

  • Åk inte om du har symtom eller tillhör en riskgrupp
  • Nys/hosta i armvecket eller i en pappersnäsduk
  • Håll ett avstånd till andra människor, 1-2 meter om möjligt
  • Tvätta händerna med tvål eller använd handsprit (ta gärna med det!)

Vi undviker trängsel i biljettförsäljningen, på plattformer, i tågen och i caféet.

I tågen: Antalet vuxna resande begränsas till 25% av antalet sittplatser. De som inte får plats måste tyvärr vänta på en

  senare avgång. Speciellt i rälsbussarna är det få platser.

Räkning och biljettvisering sker innan påstigning, detta gäller även för medlemmar!

             Konduktören visar i vilken vagn det finns plats; inom vagnen är det ditt ansvar att välja en sittplats på lämplig avstånd från andra resande. Stanna i den anvisade vagnen; högst två vuxna får stå på en öppen plattform.

             Prata gärna med personalen på avstånd; håll avstånd till loket och kliv inte på det.

Du får kliva in i rälsbussen bakom föraren, men inte vara i förarhytten under resan.

I Uppsala Östra: Ingång till väntsalen är genom entrén på gaveln.

                              Kö bildas utanför entrén; vänster kö till toaletten, höger kö till biljettluckan.

                              Biljetter viseras direkt i biljettluckan; även medlemmar ska gå denna väg!

    
Utgång från väntsalen är genom dörren till plattformen. Barnvagnar och cyklar förs inte genom

     väntsalen men över plattformen bredvid.

                               Uppsala Östra - flöden för besökare

I Fyrislund och Årsta stannar tågen inte för påstigande: börja resan i Uppsala Östra.

I Marielund: Avstigande som ska byta tåg (kort byte) går av först och på det andra tåget; resande som ska vara kvar i

   Marielund ber vi att vänta för att undvika trängsel. Plattformen lämnas helst via den nya övergången i

   västra ändan.

Tillgång till plattformen sker vid vägkorsningen. Plattformsvakten anger när man får gå på plattformen och viserar

                                                              biljetterna.
Gäller även medlemmar!

Två toaletter finns i väntsalen i stationshuset och en bakom caféet.

I Faringe: Biljetter säljs och viseras vid övergången innan påstigning.

På övriga hållplatser: Invänta konduktörens anvisningar innan påstigningen.