• Åk inte om du har symtom eller tillhör en riskgrupp

  • Nys/hosta i armvecket eller i en pappersnäsduk

  • Håll ett avstånd till andra människor, 1-2 meter om möjligt

  • Tvätta händerna med tvål eller använd handsprit (ta gärna med det!)

Vi undviker trängsel i biljettförsäljningen, på plattformer, i tågen och i caféet.

I tågen: Antalet resande, oavsett ålder, begränsas till 75% av antalet sittplatser. De som inte får plats måste tyvärr vänta på en senare avgång. Speciellt i rälsbussarna är det få platser.

Konduktören visar i vilken vagn det finns plats; inom vagnen är det ditt ansvar att välja en sittplats på lämplig avstånd från andra resande. Stanna i den anvisade vagnen; högst två vuxna får stå på en öppen plattform.

Prata gärna med personalen på avstånd; håll avstånd till loket och kliv inte på det. Du får kliva in i rälsbussen bakom föraren, men inte vara i förarhytten under resan.

I Uppsala Östra:

Ingång till väntsalen är genom entrén på gaveln.

Kö bildas utanför entrén; vänster kö till toaletten, höger kö till biljettluckan. Även medlemmar ska gå denna väg!

Utgång från väntsalen är genom dörren till plattformen. Barnvagnar och cyklar förs inte genom väntsalen utan över plattformen bredvid.

Avstigande hämtar cyklar och barnvagnar på motsatt sida av stationshuset från väntsalen sett.

Uppsala Östra - flöden för besökare                               

I Marielund: Avstigande som ska byta tåg (kort byte) går av först och på det andra tåget; resande som ska vara kvar i Marielund ber vi att vänta för att undvika trängsel. Plattformen lämnas vid närmaste övergång.

Två toaletter finns i väntsalen i stationshuset och en bakom caféet.

På övriga hållplatser: Invänta konduktörens anvisningar innan påstigningen.


Följande lättnader har införts fr.o.m. 7 juli 2021 med anledning av de av regeringen fastställda lättnaderna i smittskyddsåtgärderna som trädde i kraft 1 juli:

- Rekommendation att bära munskydd utgår

- Gränsen för antal resande höjs från 25% (endast vuxna) till 75% (alla resenärer)

- Biljettviseringen i biljettluckan på Uppsala Östra utgår, istället viseras samtliga biljetter ombord på tåget.

Fr.o.m. 10 juli 2021 går det återigen att kliva på tågen i Fyrislund.