Sista sommaren på Byvalla - Långshyttans Järnväg. Bildminnen från 1964
Ny skrift:
SIsta sommaren med Byvalla-Långshyttans Järnväg - bildminnen  från 1964 av Hans och Stig Lundin.

28 färgsidor i liggande A4 med kort BLJ-historik samt data om ångloken som fanns vid BLJ 1964.
Finns att köpa:
Pris 100 kr på Uppsala Östras station, Marielunds Jernvägscafé samt hos Drottningatans bokhandel (Uppsala).
Kan även beställas genom att man sätter in 130 kr (merkostnad för porto och kuvert) på föreningens bankgiro 185-5907. Skriv "BLJ 1964" i meddelandet och ange namn och leveransadress. Leveranstid mellan 10 till 14 dagar.

Överskottet av skriftförsäljningen går till insamlingen för ångloket SRJ 28 Stortysken.