What's On Uppsala skriver om Lennakatten

Hitta till oss. Många väljer att börja sin resa i Uppsala. Kommer du från Stockholm, Norrtälje eller Östhammar går det lika bra att inleda resan från någon av våra andra stationer - Faringe, Almunge, Länna, Marielund eller Bärby.

Toaletter: Finns i stationshusen i Uppsala, Bärby, Marielund, Almunge och Faringe. Handikapptoalett på Uppsala Östra. Tågens toaletter är stängda av miljöskäl.

Plattformar: nås utan trappor på alla stationer. Ingen passagerarvagn har dock handikapphiss idag. Elrullstolar klarar vi inte.

Säkerhet: Det är förbjudet för andra än järnvägspersonalen att stå eller gå i spåret vid stationerna eller ute på linjen.

 

Tåget kommer - Foto: John Bengtsson
Tåget kommer

Historiska milstolpar

Järnvägen kom till Sverige i mitten på 1800-talet. Den allra första normalspårslinjen för allmän trafik öppnades i Närke 1856. Uppsala fick järnväg från Stockholm i form av norra stambanan 1866. 1876 öppnades smalspåret Uppsala-Länna, med den klassiska spårvidden 891 mm, som togs i bruk den 5 november.

Den blev starten på en järnvägsutbyggnad i östra Uppland, som resulterat i ett sammanhängande smalspårsnät från Uppsala i väster till Norrtälje i öster och från Stockholm i söder till Lövstabruk i norr i mitten av 1920-talet. Totalt omfattade det då 33 mil.

 Nya villkor inträdde efter andra världskriget. Trafiken avtog. Järnvägslinjer upphörde. Räls revs upp och spår utplånades. Från mitten av 50-talet försvann drygt 20 mil av smalspåret. Kvar idag är bara 65 km förortsbanor norr om Stockholm, den till normalspår breddade linjen Dannemora-Hargshamn, 39 km, och museijärnvägen Uppsala-Länna-Faringe, 33 km. Här har museitågstrafiken rullat varje sommar sedan 1974.