Uppsala Östra och Marielund

Lennakatten/Upsala-Lenna Jernväg kör traditionsenligt tåg mellan Uppsala Östra och Faringe station långt in på lördagsnatten. et blir ångtåg och veteranrälsbussar. På Marielunds station har Jernvägscaféet öppet fram till 23-tiden på kvällen.

Kulturnatten på Marielunds järnvägsstation.
Museitåg (Lennakatten) utgår från Uppsala Östra, dvs vid spår 10 på Uppsala Central. Museitågen går ut till den vackra lilla stationen Marielund utanför Uppsala. (Tiderna på programpunkterna nedan kan komma att justeras)

  • Dockteater på Marielunds station kl 12.00 och 14.20 med föreställningen

Programpunkter och tidtabell kan komma att ändras.

 

Tidtabell för Kulturnatten Lördagen den 14 september

Tågnr  111 113 115 121 131 117 123 119 133 125 135
Uppsala 12.00 14.20 16.40 17.18   18.25 19.43 21.10 21.40 22.43 23.35
Bärby 12.24 14.42 17.02 17.47   18.47 20.12 21.32 21.58 23.05 23.52
t Marielund 12.32 14.50 17.10 17.55   18.55 20.20 21.40 22.05 23.13 00.00
f Marielund         18.00     22.10   23.15 00.02
Lenna         18.13     22.36   23.31 00.17
Almunge         18.23     22.36   23.41 00.27
Faringe         18.35     22.50   23.55 00.40
                       
Tågnr  110 112 114 120 130 116 122 132 118 124 134
Faringe 09.55     15.20 16.50     19.10      
Almunge 10.14     15.35 17.03     19.23      
Lenna 10.25     15.45 17.15     19.35      
t Marielund 10.40     16.00 17.30     19.50  ⇓    
f Marielund 11.00 13.30 15.30 16.05   17.35 18.35 20.30 20.00 21.45 22.50
Bärby 11.07 13.38 15.38 16.13   17.43 18.50 20.36 20.08 22.02 23.08
Uppsala 11.30 14.00 16.00 16.35   18.05 19.10 20.55 20.30 22.23 23.25

Tågnummer och vilka tågtyper det är:
11x är ångtåg
12x är dieseltåg
13x är rälsbusståg

Grafisk tidtabell för Kulturnatten

<länk>