Tidigare nummer av föreningens tidning Roslagsexpressen finns tillgängliga för nedladdning här.

 

Medlemmar i Museiföreningen Stockholm-Roslagens Järnvägar kallas härmed till årsmöte

Tid: lördag 3 juli 2021, kl 15.45 

Plats: Almunge station, i första hand utomhus men vid dåligt väder kan det även hållas inomhus i caféet i stationshuset.

Resande till årsmötet kan resa med tåg 93 på Lennakatten som avgår från Uppsala Östra 13:55 och ankommer till Almunge 15:26. Återresan kan göras med tåg 94 som avgår från Almunge 17:30 och ankommer Uppsala Östra 18:25. Grön tidtabell gäller under dagen. Det finns även ett begränsat antal parkeringsplatser vid stationen om man kommer med bil.

Välkomna!

Styrelsen för Museiföreningen Stockholm-Roslagens Järnvägar

Dagordning för årsmötet 2021 - länk till pdf-dokument

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020 - länk till pdf-dokument

Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2020 - länk till pdf-dokument

Förenklat årsbokslut för räkenskapsåret 2020 - länk till pdf-dokument

Förslag textkomplettering

Stadgar för SRJmf - länk till pdf-dokument


Foto från årsmötet 2020: Lars Granström

Museiföreningen SRJmf

Länk till srjmf:s hemsida (denna sidas innehåll kommer att integreras i lennakatten.se)

Underkategorier

Maskinavdelningen

Museiföreningen Stockholm-Roslagens Järnvägar ansvarar för underhållet av järnväganläggningen och innehar säkerhetstillstånd som infrastrukturförvaltare från Transportstyrelsen. Banavdelningen utgör en del i den organisation som finns för underhåll och förvaltning av järnvägen och ansvarar för spår och banunderbyggnad.

 

Utöver de museala mål som föreningen har finns för banavdelningen ett överordnat mål att säkerställa trafiksäkerheten. För detta har föreningen ett säkerhetsstyrningssystem för att systematiskt och strukturerat fånga upp risker, värdera och hantera dem.

Allt arbete hos oss inom banavdelningen sker ideellt och innefattar så väl administrativa uppgifter, arbetsplanering, arbetsledning och en hel del praktiskt arbete ute i spåret. Till skillnad mot museitrafiken så sker arbetet under hela året. En del som är aktiva inom banan är också aktiva i museitrafiken men det finns också medlemmar som enbart arbetar med banunderhåll.

Välkommen du också i vårt fantastiska gäng med en god sammanhållning och kamratanda och där vi gör stora saker med små medel.

 

Dokument

  

 

Signalavdelningen bygger, utökar och underhåller signaler, ställverk, telefoni  och vägsignal-anläggningar längs museibanan.